Kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille on ajankohtainen ja tarpeellinen, sillä tuotteiden loppukäyttäjät maataloudessa ja viherrakentamisessa etsivät uusia, luotettavia ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja. Laatujärjestelmä ja laatumerkki on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Sen avulla parannetaan tuotteiden tunnettuutta, menekkiä ja käyttöturvallisuutta ja tehostetaan ravinteiden kierrätystä.

Laatujärjestelmää kehittävät kolme toimialajärjestöä, Biolaitosyhdistys, Vesilaitosyhdistys ja Biokaasuyhdistys, yhteistyössä kierrätyslannoitevalmisteita tuottavien yritysten, tutkimuksen ja viranomaisten kanssa.

Vuosina 2018 ja 2019 toteutettavan kehittämishankkeen päärahoittaja on Ympäristöministeriö, joka rahoittaa hankkeen 150 000 euron budjettia 105 000 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Lara laaturavinnehanke toteuttaa hallituksen kärkihanketta nimeltä Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön.

LARA tiedottaa

28.03.2019

Lara-laaturavinnehanke on esimerkkinä Sitran kiertotalouden tiekartassa!

Sitra on julkaissut kotisivullaan päivitetyn version kiertotalouden tiekartasta 2.0. Lara-hankkeemme on mukana esimerkkinä kohdassa Toimenpiteet “Kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä edistää kierrätysravinteiden käyttöä” ja löytyy tämän linkin kautta: https://www.sitra.fi/hankkeet/kriittinen-siirto-kiertotalouden-tiekartta-2/#toimenpiteet Mukanaolomme on hieno asia!

Lue lisää »

28.03.2019

Laatukäsikirjatiedote

Tiedote löytyy: Laatukäsikirja tiedote

Lue lisää »

28.03.2019

Epäorgaanisten lannoitteiden tuonnin helpottaminen ei tarjoaisi ratkaisua maatalouden kannattavuusongelmiin

Luonnonvarakeskus, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet selvityksen, jonka mukaan epäorgaanisten lannoitteiden tuonnin helpottaminen lainsäädännöllisiä esteitä lieventämällä lisäisi epäilemättä kilpailua lannoitemarkkinoilla ja pudottaisi jonkin verran epäorgaanisten lannoitteiden hintoja. Kansanterveydellisistä syistä ei ole kuitenkaan perusteltua helpottaa etenkään epäorgaanisten fosforilannoitteiden maahantuontia lieventämällä Suomen voimassa olevaa kadmiumpoikkeusta. Viljelijöiden saavuttama kannattavuushyöty ei olisi järkevässä suhteessa […]

Lue lisää »

27.03.2019

Lara Ravinteiden kierrätyksen ja vesien- ja merenhoidon kärkihankkeiden loppuseminaarissa Helsingissä 26.3.2019

Tilaisuuden ohjelma ja esitelmät: https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Ravinteiden_kierratyksen_ja_vesien_ja_me(49668) Valokuvia tilaisuudesta:          

Lue lisää »

27.03.2019

Lara Kestävää liiketoimintaa biohiilestä -tapahtumassa Forssassa 15.3.2019

Kestävää liiketoimintaa biohiilestä -tapahtuma järjestettiin HAMK:lla Forssassa 15.3.2019: https://www.suomenbiohiili.fi/tapahtumat/liiketoimintaa-biohiilesta/ Valokuvia tapahtumasta:          

Lue lisää »

04.03.2019

Laatukäsikirja on valmistunut

Laatukäsikirja_versio 1.0 on Lara laaturavinnehankkeen projektiryhmän tuottama asiakirja, mikä ohjeistaa toiminnanharjoittajia ja asiantuntijoita kierrätyslannoitevalmisteille tarkoitetun laatujärjestelmän ja laatumerkin käyttöönottoon ja ylläpitoon.

Lue lisää »

  +358 40 580 3692

  jpirkkamaa@gmail.com