Kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille on ajankohtainen ja tarpeellinen, sillä tuotteiden loppukäyttäjät maataloudessa ja viherrakentamisessa etsivät uusia, luotettavia ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja. Laatujärjestelmä ja laatumerkki on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Sen avulla parannetaan tuotteiden tunnettuutta, menekkiä ja käyttöturvallisuutta ja tehostetaan ravinteiden kierrätystä.

Laatujärjestelmää kehittävät kolme toimialajärjestöä, Biolaitosyhdistys, Vesilaitosyhdistys ja Biokaasuyhdistys, yhteistyössä kierrätyslannoitevalmisteita tuottavien yritysten, tutkimuksen ja viranomaisten kanssa.

Vuosina 2018 ja 2019 toteutettavan kehittämishankkeen päärahoittaja on Ympäristöministeriö, joka rahoittaa hankkeen 150 000 euron budjettia 105 000 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Lara laaturavinnehanke toteuttaa hallituksen kärkihanketta nimeltä Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön.

LARA tiedottaa

05.12.2018

Tarkennettu selvitys kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmän periaatteista

Pöyryn Lara-hankkeelle tuottama uusin raportti Tarkennettu selvitys kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän periaatteista, joka on lähetetty lausunnolle sidosryhmille. Raportti on yksi keskeinen asiakirja laadittaessa laatujärjestelmän käsikirjaa, jonka valmistumisen jälkeen työ jatkuu laatujärjestelmän pilotoinnilla v. 2019 ensimmäisille kierrätyslannoitevalmisteille.

Lue lisää »

02.11.2018

Laatumerkki kierrätyslannoitteille

Laatumerkki kierrätyslannoitteille tiedote

Lue lisää »

26.10.2018

Lara Ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeiden kiertueella Seinäjoella 10.12.2018

Laatujärjestelmähanke esitellään Ympäristöministeriön Ravinteiden kärkihankkeiden kiertueella Seinäjoella 10.12.2018.

Lue lisää »

26.10.2018

Lara Biotalouspäivillä Lahdessa 7.11.2018

Laatujärjestelmähanke esitellään Biolaitosyhdistyksen Biotalouspäivillä Lahdessa 7.11.2018.

Lue lisää »

26.10.2018

Lara KoneAgria -näyttelyssä Jyväskylässä 12.10.2018

Lara esittely KoneAgria näyttelyssä 12.10.2018

Lue lisää »

26.10.2018

Lara Kiertotalouspäivillä 30.5.2018

Lara esittely Kiertotalouspäivillä 30.5.2018

Lue lisää »

  +358 40 580 3692

  jpirkkamaa@gmail.com