Kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille on ajankohtainen ja tarpeellinen, sillä tuotteiden loppukäyttäjät maataloudessa ja viherrakentamisessa etsivät uusia, luotettavia ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja. Laatulannoite-laatujärjestelmä on tarkoitettu kierrätyslannoitevalmisteille. Laatulannoite-laatujärjestelmän mukaisille tuotteille on myönnetty Laatulannoite-sertifikaatti, joka on tae tuotteiden korkeasta laadusta. Lue lisää Laatulannoite-laatujärjestelmästä täältä.

Laatulannoite-laatujärjestelmä on Suomen olosuhteisiin sopiva laatujärjestelmä, joka on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Järjestelmä on avoin kaikille halukkaille kierrätyslannoitteiden valmistajille. Ota yhteyttä järjestelmän ylläpitäjään.

Laatulannoite-sertifikaatti on tähän mennessä myönnetty seuraaville tuotteille:

Kierrätysravinteiden käyttö on maan etu ennen kaikkea! Kierrätysravinteita sisältävien orgaanisten lannoitevalmisteiden käytöllä on vaikutusta maan biologisen aktiivisuuden parantumiseen ja humuspitoisuuden kasvuun, sekä eroosioherkkyyden vähentymiseen. Lisätietoa kierrätyslannoitteista ja -ravinteista löytyy täältä.

Laatulannoite tiedottaa

25.05.2020

ECOLAN AGRA® 8-4-2 -orgaaniselle kivennäislannoitteelle on myönnetty Laatulannoite-sertifikaatti

Laatulannoite -sertifikaatti on kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille   lannoitevalmisteille. Sertifikaatti on toukokuussa 2020 myönnetty Ecolan Agra® 8-4-2 -lannoitevalmisteelle, joka on osa Ecolan Oy:n kierrätyslannoitteiden valikoimaa. Luonnonmukaiseen viljelyyn soveltuva Ecolan Agra® 8-4-2 valmistetaan Nokialla ja sen pääraaka-aine on kotimainen lihaluujauho. Pelletöity kierrätyslannoitevalmiste voidaan levittää tavanomaisilla pinta- ja kylvölevittimillä. Ecolan Agra® 8-4-2 -lannoitetta myydään 700 kg suursäkeissä […]

Lue lisää »

20.05.2020

Kierrätysvalmisteilla lisätään viljelysmaan orgaanisen aineksen määrä

Mika Virtanen toimii Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n kasvinviljelyasiamiehenä. Hän on hoitanut laajaa tehtäväkenttää jo 20 vuotta. Työhön kuuluvat lannoiteasiat, kylvösiemen- ja kasvinsuojeluasiat sekä avomaan vihannesviljely. Lannoitelainsäädäntöön vaikuttaminen on keskeistä, lisäksi maatalouden edunvalvonta yleensä. Kyseessä on siis todellinen näköalapaikka. Helppokäyttöisyys on avainasemassa – Kierrätyslannoitevalmisteilla on tärkeä rooli, sillä niiden avulla viljelysmaahan saadaan tarpeellista orgaanista ainesta, […]

Lue lisää »

08.05.2020

Laatulannoitejärjestelmä kilpailuttanut sopimukset ulkoisista auditoinneista ja laboratoriopalveluista

Ulkoisen auditoinnin sopimuskumppanit ovat Afry Oy, Bureau Veritas ja Kiwa Inspecta. Järjestelmässä mukana olevat yritykset voivat valita ulkoisen auditoijan sopimuskumppanien joukosta. Ulkoinen auditointi tehdään joka toinen vuosi. MetropoliLab oy on valittu analyysipalveluiden sopimuskumppaniksi. Olemme neuvotelleet sopimushinnat Laatulannoite-järjestelmässä vaadittaville analyyseille. MetropoliLab on myös sitoutunut toimittamaan analyysitiedot laatujärjestelmän tietostandardin mukaisesti. Järjestelmässä mukana olevat yritykset voivat halutessaan hyödyntää […]

Lue lisää »

06.05.2020

Ranu-maanparannusrae on laatulannoite – sen kertoo tuore laatumerkki

Lakeuden Etapin Ranu-maanparannusrakeelle on myönnetty Laatulannoite-sertifikaatti! Ranu-maanparannusrae oli mukana valtakunnallisessa kehityshankkeessa, jolla rakennettiin kansallinen Laatulannoite-laatujärjestelmä kierrätyslannoitteille. Jo laatujärjestelmän kehitystyön yhteydessä vuonna 2019 tutkittiin Ranun haitta-ainepitoisuudet, jotka todettiin vähäisiksi ja raja-arvot alittaviksi. Nyt virallinen Laatulannoite-sertifikaatti osoittaa, että Ranu täyttää tiukat laatuvaatimukset. Lisätietoa Ranu-maanparannusrakeesta Lakeuden Etappi Oy:n nettisivuilta www.etappi.fi   

Lue lisää »

06.05.2020

Laatulannoitejärjestelmän Ohjausryhmä ja Laatukomitean jäsenet nimetty

Laatulannoite-laatujärjestelmän organisoituminen on edennyt, kun Ohjausryhmään ja Laatukomiteaan on nimetty jäsenet ajanjaksolle 4/2020-5/2020. Ohjausryhmän kokoonpano: Virolainen-Hynnä Anna, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, sihteeri Gareis Christoph, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Hyttinen Tanja, Biolan Oy Berlin Titta, Maa- ja metsätalousministeriö Kangas Ari ,Ympäristöministeriö Riikonen Anu, Viherympäristöliitto Savela Pertti, ProAgria Keskusten Liitto Virtanen Mika, MTK   Laatukomitean […]

Lue lisää »

06.05.2020

KANNANOTTO: Laatulannoite-järjestelmä tehostaa toiminnanharjoittajien ja viranomaisten työtä

Laatulannoite-järjestelmää tulisi voida hyödyntää todentamisessa, että sen mukaan valvottua kierrätyslannoitteita ei katsota enää jätteeksi (ns. EoW, end of waste). Laatulannoite-järjestelmän avulla voidaan osoittaa, että kierrätyslannoitevalmiste täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset ja on vastaaviin tuotteisiin sovellettavien säännösten ja standardien mukainen. Laatulannoite-järjestelmä on jo nyt osin yhteensopiva EU-lannoitevalmisteasetuksessa annettujen laatuvaatimusten kanssa. Asetamme omaksi tavoitteeksemme, että Laatulannoite-järjestelmän seuraavien […]

Lue lisää »