LARA tiedottaa

Pöyryn Lara-hankkeelle tuottama uusin raportti Tarkennettu selvitys kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän periaatteista, joka on lähetetty lausunnolle sidosryhmille. Raportti on yksi keskeinen asiakirja laadittaessa laatujärjestelmän käsikirjaa, jonka valmistumisen jälkeen työ jatkuu laatujärjestelmän pilotoinnilla v. 2019 ensimmäisille kierrätyslannoitevalmisteille.

  +358 40 580 3692

  jpirkkamaa@gmail.com