a Tiedotteet Archives - LARA laaturavinnehanke

Marraskuussa 2019 Lara laaturavinnehankkeen ja Osuuskunta Visian toimesta toteutettu haastattelututkimus osoittaa, että laatu- ja turvallisuusasiat ovat tärkeitä kierrätysravinnevalmisteita valmistaville yrityksille. Tällä hetkellä laatujohtamisessa lainsäädännön vaatimukset ovat keskiössä, mutta suuressa roolissa ovat myös yritysten omaehtoiset toimenpiteet. Usea yritys investoi parhaillaan kierrätysravinneratkaisujen tuotantoon. Lainsäädäntö muuttuu nopeasti, mitä pidetään sekä haasteena että mahdollisuutena toimialalle. Ks. koko tiedote: Lara […]

Kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän olennainen asiakirja eli Laatukäsikirja on päivitetty versioksi 1.1. Tarkennukset tehtiin Lara-hankkeessa toteutetun pilotoinnin valmennuksen yhteydessä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa keväällä käydyissä keskusteluissa. Laatukäsikirjan uusin versio: Laatukäsikirja_versio 1.1    

Lara laaturavinnehanke oli esillä eurooppalaisen alan yhteistyöjärjestön, European Compost Networkin, ECN, e-Bulletiinissa 4/2019 https://www.compostnetwork.info/wordpress/?newsman=email&code=0BupGDmcpuuGzYoMXLsUMNKjG-w:k-hp4-glF6bIESoBuGdMhQ&email=VMSMt91iJEsrhKLoI58D29062D8

  +358 40 580 3692

  jpirkkamaa@gmail.com