a Tiedotteet Archives - Laatulannoite

Mika Virtanen toimii Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n kasvinviljelyasiamiehenä. Hän on hoitanut laajaa tehtäväkenttää jo 20 vuotta. Työhön kuuluvat lannoiteasiat, kylvösiemen- ja kasvinsuojeluasiat sekä avomaan vihannesviljely. Lannoitelainsäädäntöön vaikuttaminen on keskeistä, lisäksi maatalouden edunvalvonta yleensä. Kyseessä on siis todellinen näköalapaikka. Helppokäyttöisyys on avainasemassa – Kierrätyslannoitevalmisteilla on tärkeä rooli, sillä niiden avulla viljelysmaahan saadaan tarpeellista orgaanista ainesta, […]

Ulkoisen auditoinnin sopimuskumppanit ovat Afry Oy, Bureau Veritas ja Kiwa Inspecta. Järjestelmässä mukana olevat yritykset voivat valita ulkoisen auditoijan sopimuskumppanien joukosta. Ulkoinen auditointi tehdään joka toinen vuosi. MetropoliLab oy on valittu analyysipalveluiden sopimuskumppaniksi. Olemme neuvotelleet sopimushinnat Laatulannoite-järjestelmässä vaadittaville analyyseille. MetropoliLab on myös sitoutunut toimittamaan analyysitiedot laatujärjestelmän tietostandardin mukaisesti. Järjestelmässä mukana olevat yritykset voivat halutessaan hyödyntää […]

Lakeuden Etapin Ranu-maanparannusrakeelle on myönnetty Laatulannoite-sertifikaatti! Ranu-maanparannusrae oli mukana valtakunnallisessa kehityshankkeessa, jolla rakennettiin kansallinen Laatulannoite-laatujärjestelmä kierrätyslannoitteille. Jo laatujärjestelmän kehitystyön yhteydessä vuonna 2019 tutkittiin Ranun haitta-ainepitoisuudet, jotka todettiin vähäisiksi ja raja-arvot alittaviksi. Nyt virallinen Laatulannoite-sertifikaatti osoittaa, että Ranu täyttää tiukat laatuvaatimukset. Lisätietoa Ranu-maanparannusrakeesta Lakeuden Etappi Oy:n nettisivuilta www.etappi.fi   

Laatulannoite-laatujärjestelmän organisoituminen on edennyt, kun Ohjausryhmään ja Laatukomiteaan on nimetty jäsenet ajanjaksolle 4/2020-5/2020. Ohjausryhmän kokoonpano: Virolainen-Hynnä Anna, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, sihteeri Gareis Christoph, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Hyttinen Tanja, Biolan Oy Berlin Titta, Maa- ja metsätalousministeriö Kangas Ari ,Ympäristöministeriö Riikonen Anu, Viherympäristöliitto Savela Pertti, ProAgria Keskusten Liitto Virtanen Mika, MTK   Laatukomitean […]

Laatulannoite-järjestelmää tulisi voida hyödyntää todentamisessa, että sen mukaan valvottua kierrätyslannoitteita ei katsota enää jätteeksi (ns. EoW, end of waste). Laatulannoite-järjestelmän avulla voidaan osoittaa, että kierrätyslannoitevalmiste täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset ja on vastaaviin tuotteisiin sovellettavien säännösten ja standardien mukainen. Laatulannoite-järjestelmä on jo nyt osin yhteensopiva EU-lannoitevalmisteasetuksessa annettujen laatuvaatimusten kanssa. Asetamme omaksi tavoitteeksemme, että Laatulannoite-järjestelmän seuraavien […]

Laatukäsikirjan versio 2.0 on julkaistu 10.3.2020 ja se on voimassa 10.9.2020 asti. Kierrätyslannoitevalmisteiden kansallisessa laatujärjestelmässä noudatetaan aina voimassa olevaa laatukäsikirjaa. Uusi laatukäsikirja korvaa aina edellisen käsikirjan. Laatukäsikirjassa on annettu kaikki laatujärjestelmän säännöt koskien laatumerkin hakijoita kuin laatumerkin ylläpitoa ja päivittämistä. Linkki laatukäsikirjaan https://www.laatulannoite.fi/2020/03/16/laatukasikirja-versio-2-0/

Julkaisuvapaa heti Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n kuudelle tuotteelle myönnettiin Laatulannoite-sertifikaatit. HSY:n biojätteen käsittelyn toimintovastaava Christoph Gareis sekä suunnittelija Mikko Wäänänen HSY Vesihuollosta vastaanottivat sertifikaatit Helsingissä 10.3.2020. Laatulannoite-sertifikaatti on osoitus tuotteen korkeasta laadusta. Kyseessä on ensimmäiset Laatulannoite-sertifikaatit. Laatulannoite-sertifikaatti osoittaa, että tuote täyttää tiukat laatujärjestelmässä asetetut vaatimukset. Laatujärjestelmän piirissä olevien tuotteiden laatua valvotaan säännöllisesti – valmistaja […]

Lara laaturavinnehanke on toteutettu! Ainutlaatuinen, vapaaehtoinen, kansallinen laatujärjestelmä on valmistunut lannoitevalmisteille, jotka on prosessoitu kierrätysmateriaaleista biokaasutuksella tai kompostoimalla. Ohjeistukseksi laatujärjestelmään liittyville yrityksille on laadittu laatukäsikirja, jonka työstämisessä ovat alan yritykset ja keskeiset sidosryhmätahot olleet asiantuntijoina. Yritysten ja sidosryhmien välille on syntynyt toimiva ja pysyvä yhteistyöverkosto. Konkreettisin myönteinen tulos ovat ensimmäiset Laatulannoite-merkillä sertifioidut kierrätyslannoitevalmisteet yrityksiltä, jotka […]

Marraskuussa 2019 Lara laaturavinnehankkeen ja Osuuskunta Visian toimesta toteutettu haastattelututkimus osoittaa, että laatu- ja turvallisuusasiat ovat tärkeitä kierrätysravinnevalmisteita valmistaville yrityksille. Tällä hetkellä laatujohtamisessa lainsäädännön vaatimukset ovat keskiössä, mutta suuressa roolissa ovat myös yritysten omaehtoiset toimenpiteet. Usea yritys investoi parhaillaan kierrätysravinneratkaisujen tuotantoon. Lainsäädäntö muuttuu nopeasti, mitä pidetään sekä haasteena että mahdollisuutena toimialalle. Ks. koko tiedote: Lara […]